Wie ben ik als schrijver

Eerder heb ik mezelf aan jullie voorgesteld. Vandaag: wie ben ik als schrijver.

Alleen Ik hou ervan me uren terug te trekken, niet alleen om te schrijven maar ook om (vaak wandelend) inspiratie op te doen. Tijdens het schrijven luister ik graag op mijn koptelefoon naar instrumentale muziek.

Inspiratie ontstaat vaak toevallig. Ik observeer graag. Een setting, een nieuwsbericht of een gesprek tussen mensen, alles kan de aanzet geven tot een nieuw verhaal.

Research doen vind ik heerlijk: helemaal in een onderwerp duiken, ervan leren én vaak levert het nog meer inspiratie op.

Ordenen Voor ieder boek heb ik een notebook met aantekeningen: karakters, setting, verhaallijnen, tijdverloop, ingevingen…dat notebook is tijdens het schijfproces mijn bijbel.

Sparren Op cruciale momenten in het verhaal laat ik mijn manuscript lezen door mijn redacteur. Dat levert met regelmaat kleinere of grotere herschrijfrondes op.

Schrijfstijl:

karakter gedreven plots. Ik wijd veel aandacht aan het uitwerken van de psyche van mijn personages. Tot nu toe zit in al mijn boeken een personage met een beperking – en niet per se in de rol van de zwakste schakel.

beeldend Zodat het leest alsof je naar een film kijkt, zonder dat de omschrijvingen afleiden van het verhaal.

Schrijf CV: romans Keerpunt en De setarspeler, spannende korte verhalen, korte persoonlijke verhalen en vanaf 10 november thriller Vleugellam